Search results: 4 entries found.

I 857
Tingi  Africa Mauretania
Æ (28 mm) 13.64 g. 38–33 BC
IVL TINGI, IV VIR D EX DD; two ears of corn
Q FABIVS FABVLLVS L AVRELIVS SENECA; head of Baal facing; behind, transverse sceptre
Maz 612, Amandry Ia, Alexandropoulos 159 4
I 858
Tingi  Africa Mauretania
Æ (19 mm) 38–33 BC
ear of corn
IVL TINGI
Maz 621, Amandry Ib, Alexandropoulos 163 2
I 859
Tingi  Africa Mauretania
Æ (25 mm) 10.42 g. 38–33 BC
EX D D; diademed female head (Venus-Astarte?), right; all in a laurel wreath
L AEMI L VAL AED, (around) Q FAB FABVL C IVL ATTIC IV; between two ears corn
Maz 614, 615, 616 and 619, Amandry II, Alexandropoulos 162 15
I 860
Tingi  Africa Mauretania
Æ (23 mm) 10.61 g. 33–27 BC
IVL TINGI FABVLLVS ANTISTIVS IV VIR E D D; female head crowned with corn (Ceres?), left
L BAEBIVS COSA M CLODIVS L M AID; two ears of corn
Maz 618, Amandry III, Alexandropoulos 161 Mazard 618, Alexandropoulos 161, https://www.academia.edu/37175791/De_novo_sobre_uma_cunhagem_de_Iulia_Tingi_RPC_I_860_ 12