Search results: 3 entries found.

I 3839
Æ (25 mm) 11.77 g. Year 13 (AD 66/7)
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΕΤ ΙΓ; diademed bust of Aristobulus, r.
ΝΕΡΩΝΙ ΚΛΑΥΔΙΩ ΚΑΙΣΑΡΙ ΣΕΒΑΣΤΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩ; inscription in wreath
Rec 2, Mesh 4, Kovacs 299 8
I 3840
Æ (20 mm) 7.37 g. Year 13 (AD 66/7)
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΕΤ ΙΓ; diademed bust of Aristobulus, r.
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΑΛΩΜΗΣ; diademed bust of Salome, l.
Rec 1, Mesh 5, Kovacs 300 20
I 3840A
Æ (20 mm) 2.51 g. Year 13 (AD 66/7)
ΒΑⳞΙΛΕⲰⳞ ΑΡΙⳞΤΟΒΟΥΛΟΥ; capricorn, l.; star
ΕΤΟΥⳞ ΙΓ; hand holding scales
9