Magistrate

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/magistrate/2405 
Greek Personal name 
Alexandros (Kallippou) 
 
 
RPC I 
Augustus 
Amorium (Phrygia) 
 

Types of this magistrate

Reign City More
Augustus Amorium (region: Phrygia) Show
Augustus Amorium (region: Phrygia) Show