Magistrate

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/magistrate/2236 
Greek Personal name 
Apollodotos Lykotou 
 
 
RPC I 
Augustus 
Trapezopolis (Caria) 
 

Types of this magistrate

Reign City More
Augustus Trapezopolis (region: Caria) Show
Augustus Trapezopolis (region: Caria) Show