City

Hadrianeia 
Hadrianea 
Mysia
39.59133 
28.634216 
ΑΔΡΙΑΝΕΩΝ 
53
159