City

Megalopolis-Sebasteia 
Megalopolis, Sebasteia, Talaura 
Pontus
39.750377 
37.015335 
ΣΕΒΑΣΤΗΝΩΝ 
12
20