City

Megalopolis-Sebasteia 
Megalopolis, Sebasteia, Talaura 
Pontus
39.750377 
37.015335 
11
18