City

Koinon of Crete 
Koinon of Kreta, Gortyna, Gortyn 
Crete
35.063333 
24.946944 
 
ΚΟΙΝΟΝ ΚΡΗΤΩΝ 
158
771