City

Apollonia Salbace 
Apollonia Salbakes, Apollonia by Salbake 
Caria
37.51511 
29.039064 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΩΝ 
42
206