City

Traianopolis 
Trajanopolis, Traianoupolis, Trajanoupolis 
Phrygia
38.713925 
29.517157 
ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΛΕΙΤΩΝ 
26
233