Bibliography

Arslan, Pontus-Paphlagonia
M. Arslan, ‘Roma Dönemi Pontus – Paphlagonia Bölgesi ŞehirSikkeleri’, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1990Yilliği (1992), pp. 76-97