Bibliography

Girgin
A. Girgin, Sinop 2015 yılı İncedayı mahallesi kazılarında ele geçen Roma Dönemi definesi / Roman Period Hoard uncovered in the excavations at the Incedayı District of Sinop 2015 (unpublished MA Thesis, Ondokuz Mayıs University, Samsun, 2019)