Bibliography

Kosmetatou
E. Kosmetatou, ‘The hero Solymos on the coinage of Termessos Maior’, SNR 76 (1997), pp. 41–63