Bibliography

Robert, Troade
L. Robert, Monnaies antiques en Troade (Paris, 1966)