Bibliography

Tek, Arykanda 2002
A. T. Tek, Arykanda Kazilarinda Bulunan Antik Sikkeler Üzerinde Yeni Incelemeler: 1971–2000 Sezonlari (unpublished PhD thesis, Ankara University, 2002)