Bibliography

Dauwe
R. Dauwe,  De nome-munten van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 87, 2000, pp. 35–50.