Bibliography

Oikonomidou
M. Oikonomidou-Karamesine, E Nomismatokopia tes Nikopoleos [The Coinage of Nicopolis] (Athens, 1975)