Bibliography

Anokhin, Bospora
V.A. Anokhin, Monetnoe delo Bospora (Kiev, 1986)